Pronouns: they, them

Trainee Counsellor

As an integrative counsellor, I base my work on the Person Centred approach, CBT, Existentialism and Eco-Therapy. During our sessions I adopt a curious and exploratory approach where I use a variety of interventions to help you on your journey towards healing. I put emphasis on fostering a genuine relationship, where I don’t only look at the problem that you might be facing but You as a person, a person who is struggling but also a person who is resilient, with a fascinating story and so much potential. I believe that a genuine relationship supported by the safe and non-judgmental atmosphere of our sessions, gives you an opportunity to express yourself and your emotions openly and to talk about difficult topics that have been weighing you down.

Counselling is a unique journey for each client and therefore each stage will look differently, but there are some aspects that you can expect. Initially you will be encouraged to describe your difficulties and what you hope to gain from counselling. Throughout therapy I will teach you and practice with you specific relaxation techniques that can help relieve some of the symptoms. When you feel ready we will dive deeper into your problems, to gain an understanding of the thought or behavioural patterns that maintain it. A big part of our work will be expanding your awareness of your body, your emotions, thought patterns and behaviours, this awareness will be the foundation on which change can take place. The newly developed awareness will allow you to intentionally decide what is valuable to you and therefore change certain behaviours or thought patterns or react differently to certain situations and move forward in a direction that is meaningful to you. Lastly when you feel like you are ready to end our sessions we will use our time focusing on ways to maintain the changes you went through and how to deal with relapse.

Azbel is a bilingual counsellor and can work in both English and Polish.

PL

Jestem terapeutą integracyjnym, bazuję moją pracę na nurcie humanistycznym, CBT, egzystencjalizmie i eko-psychologii. Podchodzę do każdej sesji z ciekawością i kreatywnością, i stosuję różnorodne interwencje, aby pomóc tobie w twoim rozwoju. Bardzo wartościowa jest dla mnie prawdziwa relacja, w której nie patrzę tylko na problem, z którym możesz się zmagać, ale na Ciebię jako osobę. Osobę zmagającą się z wieloma przeciwnościami, ale także osobę która jest silna i dzielna, z fascynującą historią i wielkim potencjałem. Wierzę, że autentyczna relacja a także bezpieczna atmosfera naszych sesji da Ci możliwość otwartego wyrażania siebie i swoich emocji oraz porozmawiania o trudnych tematach, które Ciebie przytłaczają.

Terapia to wyjątkowa podróż dla każdego klienta i dlatego każdy etap będzie wyglądał inaczej, ale jest kilka aspektów, których możesz się spodziewać. Na początku będziesz zachęcany do opisania swoich trudności i tego, co chcesz uzyskać dzięki terapii. Podczas terapii będę Cię uczyć i ćwiczyć z Tobą konkretne techniki relaksacyjne, które mogą pomóc złagodzić niektóre objawy. Kiedy poczujesz się gotowy, zagłębimy się w twoje problemy. Dużą częścią naszej pracy będzie poszerzanie świadomości własnego ciała, emocji, wzorców myślowych i zachowań, ta świadomość będzie podstawą, na której może nastąpić zmiana. Nowo rozwinięta świadomość pozwoli Ći świadomie decydować, co jest dla ciebie wartościowe, a zatem zmieniać pewne zachowania lub wzorce myślowe lub reagować inaczej na pewne sytuacje. Na koniec, kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, aby zakończyć nasze sesje, wykorzystamy nasz czas skupiając się na sposobach utrzymania zmian przez które przeszedłeś i jak radzić sobie z nawrotami.